Affärsidé

Lindells är en salong som i första hand har klippning som grundkoncept.
Förutom detta erbjuder vi även det mesta av utbudet inom frisörbranschen såsom färg, perm, slingor etc..

Vi riktar oss till den breda publiken. Alla kategorier av kunder ska känna sig välkomna här.

Alla anställda på Lindells har av
Sveriges Frisörföretagare, SFF
godkänd utbildning.